Voorwaarden


Hersenpunt/Digoloog werkt met (BIG geregistreerde) psychologen voor zowel volwassenen als kinder & jeugdigen. Wij zijn echter alleen zorgcontracten aangegaan voor zorg van kinderen en jeugdigen in de gemeente Amsterdam.

Kinderen in andere gemeenten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Wanneer u als volwassene in aanmerking wilt komen voor vergoedingen hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig. Dit kan zowel voor bGGZ als sGGZ zijn, afhankelijk van de inschatting van uw huisarts. Omdat wij geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding. Deze vergoeding is tussen 50% en 100% van de facturen voor reguliere trajecten.

Kosten

Neurofeedback
Losse neurofeedbacktrainingen onder begeleiding van Ba psycholoog in opleiding tot Ma psycholoog; €60,-..

Wanneer sprake is van een klacht waarvoor u door uw huisarts wordt doorverwezen naar een psycholoog kunt u wel vergoeding krijgen voor delen van het traject. Hierbij moet u denken aan het intakegesprek, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en evaluatiegesprekken. U dient hiervoor een verwijzing van uw huisarts te hebben voor bGGZ.

Bruxisme ofwel tandenknarsbehandeling inclusief intake en evaluatie gesprek met psycholoog: €787,-.

Lichttherapie bij winterdepressie, slaapproblematiek, burn-out en jetlag, nachtdiensten: trajectkaart voor 8 keer inclusief intake en evaluatie gesprek met psycholoog: €787,-.